A projekt bemutatása, céljai.

Az 1950-60-as évektől kezdődően a Dunán jelentős medersüllyedés alakult ki, melynek  következtében csökkent a kis- és közepes vízszintek mértéke. A Mosoni-Duna torkolatánál a kisvízszintek közel 2 métert süllyedtek. Ennek eredményeként a dunai kisvizek leszívják a Mosoni-Duna alsó torkolati szakaszán a vizeket, így a vízszintsüllyedés még Győrnél, sőt a Rába alsó szakaszán is érzékelhető. Mindezek mellett az árvízszintek emelkednek; legutóbb 2013-ban vonult le rekord méretű árhullám a Dunán.
A fenti probléma megoldására  az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-dunántúli Vízügyi igazgatóság  Konzorciuma  2016. februárjában nyújtott be támogatási kérelmet a Környezet és Energiahatékonysági Program keretében, amely alapján 2016.06.01-én jött létre a Támogatási Szerződés. A Széchenyi 2020 programban megvalósuló projekt összköltsége bruttó 29,9 milliárd Ft, melyből  50 % a támogatás és 50 % a nem elszámolható hozzájárulás.

A beruházás elsőrendű feladata a Mosoni-Duna lesüllyedt kis- és közepes vízszintjeinek visszaállítása, a Duna megtámasztó hatásának megfelelő torkolati vízszint visszaállítása.
A kis- és közepes vízszintek visszaállításával lehetővé válik a vizes élőhelyek rehabilitációja, a hajózás biztosítása, a győri városkép javítása, a „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” és a „Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” tárgyú korábban megvalósult projektek céljainak maradéktalan teljesülése.
 A fenti összetett célkitűzések egy komplex műtárgy kialakítását igénylik, mely árvízkapuként is funkcionál, így a vízszint rehabilitáció hatásterületén az árvízvédelmi biztonság javulni fog.
A beruházás járulékos eredményeként a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő medencés kikötővé válik.

A műtárgyegyüttes elemei a következőek:

 • A vízszint rehabilitációt biztosító műtárgy egy kétnyílású vízszintszabályozó mű, benne kétirányú víznyomás felvételére alkalmas, vízszintes tengelyű, acélszerkezetű szegmens elzárással. Ez biztosítja a Mosoni-Duna alsó szakaszán a kis- és közepes vízszintek megemelését vízszint szabályozási lehetőséggel, továbbá biztosítja az árvízkapu funkciót.
 • A hajózás biztosítására a vízszintszabályozó mű mellé hajózsilip létesül. A hajózsilip IV. osztályú víziútnak megfelelő, 12x90 m hasznos méretű, de III. osztálynak megfelelő küszöbmélységű (3,0 m), és a 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 7. § (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően szimpla kialakítású. A hajózsilip elzáró szerkezete a vízszintszabályozó műhöz hasonlóan szintén kétirányú víznyomásra kell, hogy alkalmas legyen.
 • A Mosoni-Duna torkolat tervezett áthelyezése részben a Farkasúsztatói ágon, részben a Torda szigeten keresztül, a jelenlegi torkolat felett mintegy másfél kilométerrel feljebb vezeti majd a Mosoni-Duna vizét a Dunába, a jelenlegi meder pedig a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő felett áttöltésre kerül. A tervezett jobb- és balparti mederáttöltés ill. árvízvédelmi töltés a mértékadó árvízszintekre fog kiépülni a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletnek megfelelően.
 •  A tervezett műtárgynál a Mosoni-Duna hosszirányú ökológiai átjárhatóságát biztosító létesítményt (hallépcső) alakítanak ki.
 • A vízi turisták számára a csónakok kézi átemelése lehetőségének megteremtésére csónakátemelő rámpa, sólyák kerülnek kialakításra.
 • Az üzemelési, fenntartási munkák elvégzését biztosítandó üzemi hídat is kialakítanak a műtárgy fölött.
 • A létesítmény együttes üzemeltetéséhez szükséges üzemviteli épület is létesül.

A projektet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat kiemelt beruházásként nevesítette.

Később a  projektet a Kormány a 309/2017. (X. 27.) Korm. rendeletében, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektté nyilvánította.

http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/mosoni-duna-torkolati-szakaszanak-vizszint-rehabilitacioja

http://eduvizig.hu/content/mosoni-duna-torkolati-szakasz%C3%A1nak-v%C3%ADzszint-rehabilit%C3%A1ci%C3%B3ja-0

A projekt adatai

 • KEHOP-1.3.0-15-2016-00012
 • A projekt bruttó összköltsége: 29.925.309.000 HUF
 • A támogatás összege: 14.962.654.500 HUF/50%
 • Nem elszámolható hozzájárulás: 14.962.654.500 HUF/50%
 • A projekt kezdete: 2017.12.01.
 • Aprojekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2023.10.31.
 • Logo
  Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.  Rendben  További információ